“Leren lezen en schrijven is wereldwijd een logische eerste stap in het onderwijs. Zonder taal is communicatie onbestaande. Vandaag is die communicatie heel dikwijls audiovisueel, en dus niet uitsluitend literair. (…) De grammatica, de structuur, het schrijven, het inzicht in het creëren van de beeldtaal is essentieel om beeldtaal zo juist mogelijk te kunnen lezen of interpreteren. De manipulatie door de media en de moeilijkheid om het beeld dat ons over de samenleving wordt voorgeschoteld zo juist mogelijk te plaatsen, neemt elke dag toe.” (Stijn Coninx, filmmaker)
Meer info Meer info
Met ‘Tweemaal raak!’ bieden we uw leerlingen van de tweede en/of derde graad elk schooljaar twee films aan die op school zelf worden ingeleid, bekeken en uitgebreid besproken. Beide films bezitten een duidelijke inhoudelijke of vormelijke link, maar komen uit verschillende tijdsperiodes. Met het oog op het belang van (film)geschiedenis focussen we dus in elke editie ook op een klassiek werk. De volledige omkadering gebeurt aan de hand van een aantrekkelijke powerpoint met veel extra beeldmateriaal en met nadruk op het samengaan van vorm en inhoud bij film.
Hoe eenvoudig of complex ook, elke film vertelt een verhaal op een bepaalde manier (narratief) en toont dat verhaal visueel en auditief op een bepaalde manier (stilistisch). We halen deze fundamenten uit elkaar en bouwen vervolgens aan de hand van 12 mogelijke sessies (2 per jaar) een gefundeerde basis beeldgeletterdheid met behulp van aantrekkelijk beeldmateriaal uit 13 decennia filmgeschiedenis.
Meer info Meer info
Twee maal per jaar organiseert Pius X Antwerpen een avond vol film. Eén centrale gast. Vier door hem of haar gekozen fragmenten uit de rijke film- geschiedenis. Eén verrassingsfragment. Eén interviewer. Dat zijn de basisingrediënten van '5 voor 7'. .
Meer info Meer info
“De grammatica, de structuur, het schrijven, het inzicht in het creëren van de beeldtaal is essentieel om beeldtaal zo juist mogelijk te kunnen lezen of interpreteren. De manipulatie door de media en de moeilijkheid om het beeld dat ons over de samenleving wordt voorgeschoteld zo juist mogelijk te plaatsen, neemt elke dag toe.” (Stijn Coninx, filmmaker)
Met ‘Tweemaal raak!’ bieden we uw leerlingen van de tweede en/of derde graad elk schooljaar twee films aan die op school zelf worden ingeleid, bekeken en uitgebreid besproken. Beide films bezitten een duidelijke inhoudelijke of vormelijke link, maar komen uit verschillende tijdsperiodes. Met het oog op het belang van (film)geschiedenis focussen we dus in elke editie ook op een klassiek werk. De volledige omkadering gebeurt aan de hand van een aantrekkelijke powerpoint met veel extra beeldmateriaal en met nadruk op het samengaan van vorm en inhoud bij film.
Hoe eenvoudig of complex ook, elke film vertelt een verhaal op een bepaalde manier (narratief) en toont dat verhaal visueel en auditief op een bepaalde manier (stilistisch). We halen deze fundamenten uit elkaar en bouwen vervolgens aan de hand van 12 mogelijke sessies (2 per jaar) een gefundeerde basis beeldgeletterdheid met behulp van aantrekkelijk beeldmateriaal uit 13 decennia filmgeschiedenis.
Twee maal per jaar organiseert Pius X Antwerpen een avond vol film. Eén centrale gast. Vier door hem of haar gekozen fragmenten uit de rijke film- geschiedenis. Eén verrassingsfragment. Eén interviewer. Dat zijn de basisingrediënten van '5 voor 7'. .
Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info