.
.
“Leren lezen en schrijven is wereldwijd een logische eerste stap in het het onderwijs. Zonder taal is communicatie onbestaande. Vandaag is die communicatie heel dikwijls audiovisueel, en dus niet uitsluitend literair. (…) De grammatica, de structuur, het schrijven, het inzicht in het creëren van de beeldtaal is essentieel om beeldtaal zo juist mogelijk te kunnen lezen of interpreteren. De manipulatie door de media en de moeilijkheid om het beeld dat ons over de samenleving wordt voorgeschoteld zo juist mogelijk te plaatsen, neemt elke dag toe.” (Stijn Coninx, filmmaker)
Met Tweemaal raak! bieden we uw organisatie of leerlingen van de tweede en/of derde graad elk (school)jaar twee films aan uitgebreid worden ingeleid, gekeken en besproken. Beide films bezitten een duidelijke inhoudelijke of vormelijke link, maar komen uit verschillende tijdsperiodes. Met het oog op het belang van (film)geschiedenis focussen we dus in elke editie ook op een klassiek werk. De volledige omkadering gebeurt steeds aan de hand van een aantrekkelijke powerpoint met veel extra beeldmateriaal en met nadruk op het samengaan van vorm en inhoud bij film.
Hoe eenvoudig of complex ook, elke film vertelt een verhaal op een bepaalde manier (de narratieve component) en toont dat verhaal visueel en auditief op een bepaalde manier (de stilistische component). We halen deze fundamenten uit elkaar en bouwen vervolgens aan de hand van aparte sessies een gefundeerde basis beeldgeletterdheid met behulp van aantrekkelijk en divers beeldmateriaal uit 13 decennia filmgeschiedenis.
Twee maal per jaar organiseert Pius X Antwerpen een avond vol film. Eén centrale gast. Vier door hem of haar gekozen fragmenten uit de rijke filmgeschiedenis. Eén verrassingsfragment. Eén interviewer. Dat zijn de basisingrediënten van 5 voor 7 . Ontdek snel wie de volgende gast is… Iedereen welkom!
We bekijken een film in verschillende etappes met behulp van twee eenvoudige interactieve startvragen: -wat zien we?- en -wat horen we?- Zo worden we al snel actief getuige van de ontwikkeling van de beeldtaal en de kracht van het scenario, met andere woorden, van het fascinerende samengaan van vorm en inhoud. Slow cooking wordt slow watching… Verrassend lekker!