Hoe eenvoudig of complex ook, elke film vertelt een verhaal op een bepaalde manier (narratief) en toont dat verhaal visueel en auditief op een bepaalde manier (stilistisch). We halen deze fundamenten uit elkaar en bouwen vervolgens aan de hand van 12 mogelijke sessies (2 per jaar) een gefundeerde basis beeldgeletterdheid met behulp van aantrekkelijk beeldmateriaal uit meer dan 13 decennia filmgeschiedenis. Een sessie neemt in principe 2 of 3 lesuren in beslag. Eerst brengen we het theoretisch kader en de belangrijkste begrippen aan, daarna gaan we eventueel wat interactiever met de groep aan de slag met behulp van heel wat extra fragmenten.
Interesse in één specifieke sessie? Dat kan uiteraard ook. Zin om zelf een vak- en/of graadoverschrijdende leerlijn uit te werken op maat van de leerlingen? Film S tof denkt graag mee om een geschikt parcours samen te stellen.
Een voorbeeld waarbij de hele leerlijn (= 36 lesuren) aan bod komt op basis van 2 sessies per schooljaar: Narratief Stilistisch 1ste graad Jaar 1 Basiscomponenten Geluid Jaar 2 Setting Beeldcompositie 2de graad Jaar 1 Opening Camerabeweging Jaar 2 Verhaalstructuur Kleur 3de graad Jaar 1 Vertelstandpunten Licht Jaar 2 Zien is geloven? Montage
Hoe eenvoudig of complex ook, elke film vertelt een verhaal op een bepaalde manier (narratief) en toont dat verhaal visueel en auditief op een bepaalde manier (stilistisch). We halen deze fundamenten uit elkaar en bouwen vervolgens aan de hand van 12 mogelijke sessies (2 per jaar) een gefundeerde basis beeldgeletterdheid met behulp van aantrekkelijk beeldmateriaal uit meer dan 13 decennia filmgeschiedenis. Een sessie neemt in principe 2 of 3 lesuren in beslag. Eerst brengen we het theoretisch kader en de belangrijkste begrippen aan, daarna gaan we eventueel wat interactiever met de groep aan de slag met behulp van heel wat extra fragmenten.
Narratief Basiscomponenten Setting (waar, wanneer, context) Openingscredits en -scènes Verhaalstructuur Vertelstandpunten Film en realiteit
Stilistisch Geluid Beeldcompositie Kleur Camerabeweging Licht Montage
Open de website op je computer voor meer informatie en uitleg.