Een voorbeeld
waarbij de hele leerlijn (= 36 lesuren) aan bod komt op basis van 2 sessies per schooljaar:
Narratief
Stilistisch
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 1
Jaar 2
Hoe eenvoudig of complex ook, elke film vertelt een verhaal op een bepaalde manier (de narratieve component) en toont dat verhaal visueel en auditief op een bepaalde manier (de stilistische component). We halen deze fundamenten uit elkaar en bouwen vervolgens aan de hand van aparte sessies een gefundeerde basis beeldgeletterdheid met behulp van heel wat aantrekkelijk beeldmateriaal uit zowat13 decennia filmgeschiedenis. Een sessie neemt in principe 2 uur in beslag. Eerst brengen we het theoretisch kader en de belangrijkste begrippen aan, daarna gaan we eventueel wat interactiever met de groep aan de slag met behulp van heel wat extra fragmenten.
Stilistisch geluid beeldcompositie camerabeweging kleur licht montage